Комиссия по благоустройству

Протокол №1 от 26.03.2014г.

Протокол №2 от 24.06.2014г.

Протокол №3 от 23.07.2014г.

Протокол №4 от 02.10.2014г.

Протокол №5 от 24.10.2014г.

Протокол №1 от 28.01.2015г.

Протокол №2 от 10.02.2015г.

Протокол №3 от 18.03.2015г.

Протокол №4 от 19.03.2015г.

Положение

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

bool(false) 3.151594087252